CEO Huub Smellink overleden

Diep bedroefd geven wij kennis dat op 16 april 2020 CEO Huub Smellink is overleden.

Onze gedachten gaan uit naar Miriam, Tabea, Sophia en alle die hem lief gehad hebben.

In deze bijzondere tijd dragen de aandeelhouders, team Imeko en de raad van bestuur zorg voor de continuïteit van de zakelijke activiteiten.

Er wordt een aandeelhoudersvergadering voorbereid voor eind mei begin juni 2020. Deze wordt aangekondigd volgen de in de statuten bepaalde wijze.   

Zwolle, 24 april 2020

Marco Schmidt

Voorzitter raad van bestuur

Bevoegd persoon krachtens de statuten bij ontstentenis of betel van bestuurders.

CEO Huub Smellink past away

With deep regret and great sadness we have to announce that our chairman and CEO Hubertus L. Smellink died on April 16th.

The thoughts of the team of Imeko go out to Miriam, Tabea and Sophia and all the loved ones.

In that very special times the supervisory board, the team of Imeko and many other stakeholders are caring for the continuity of the business.

The next shareholders meeting is planned to take place end of May or start of June 2020 and will be announced according to the statutes.

Zwolle, 24 april 2020

Marco Schmidt

Chairman of the supervisory board

Persoon krachtens statuten bevoegd bij ontstentenis of belet van de bestuurders