A.v.A. Imeko Holding n.v op 11 maart

Het bestuur van Imeko Holding n.v. nodigt haar aandeelhouder uit voor de Algemene vergadering voor aandeelhouders op donderdag 11 maart 2021.

Houders van gewone aandelen op naam van Imeko Holding N.V. zijn bevoegd in persoon, of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, mits de vennootschap een schriftelijke mededeling van het voornemen daartoe uiterlijk op 08 maart 2021 heeft ontvangen. Houders van gewone aandelen aan toonder van Imeko Holding N.V. alsmede vruchtgebruikers of pandhouders zijn bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering bij te wonen. Hiertoe dienen zij een verklaring van een aangesloten instelling, dat de aandelen waaraan zij hun rechten ontlenen behoren tot het verzameldepot van die aangesloten instelling en zullen blijven behoren tot na afloop van de vergadering, uiterlijk 08 maart 2021 te verstrekken aan Imeko Holding N.V., zulks tegen afgifte van een registratiebewijs dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Alleen de door de bank of commissionair aangemelde aandeelhouders zullen op 10 maart 2021 de link voor het bijwonen van de online vergadering ontvangen.

Bestuur Imeko Holding N.V.

De agenda en jaarstukken kunt u via deze link downloaden