Aandeelhoudersvergadering op 15 december 2021

Directie en raad van commissarissen hebben een aandeelhoudersvergadering uitgeschreven voor woensdag 15 december 14:00 uur.

I.v.m. de huidige regels omtrent bijeenkomsten van groepen is besloten deze vergadering geheel digitaal te houden. 

De agenda en andere stukken zullen zo snel mogelijk op de site worden geplaatst